header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ONLINE

woensdag 10 juni 2020   |   19:30 - 21:00   |   Geen locatie ingevoerd
Op woensdag 10 juni om 20:00 uur is de Algemene Ledenvergadering. In verband met de COVID-19 maatregelen zal de ALV online plaatsvinden. Binnenkort verschijnt via de mail en op de site de agenda, de benodigde stukken én de procedure voor de ALV.

Voor de ALV kiest het bestuur voor de volgende optie die de KNHB heeft aangegeven:

  • De ALV als niet fysieke bijeenkomst voorbereiden en de stemmen vooraf ophalen. In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per e-mail opgestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.

Mocht je tegen deze wijze van vergaderen bezwaar hebt, vernemen wij dat graag van je onder vermelding van de redenen. Stuur dan een mail naar [email protected]

KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

 

 

HCHW TEAMKLEDING

 

Sponsoren