header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Club Nieuws

BERICHT VAN DE VOORZITTER

Nieuws afbeelding 18-9-2023

Hockeyvrienden,

De competitie is inmiddels van start en weekend aan weekend maken vele vrijwilligers het mogelijk dat onze teams kunnen deelnemen aan de verschillende competities.

Deze vrijwilligers zijn belangeloos belangrijk voor de club. Ze doen het niet voor zich zelf maar voor een ander. Dat is een mooi uitgangspunt van een vereniging. Een vereniging gaat niet uit van een economische transactie, een betaling en het leveren van een dienst. Een vereniging is een vrijwillige groep personen met een gemeenschappelijk doel en belang.

Wij zijn als bestuur dan ook dankbaar voor de inzet van deze vele vrijwilligers die meehelpen onze ambities en doelstellingen te realiseren die vallen onder de vier pijlers: een vitale- en inclusieve verenging, een leven lang hockey, positieve maatschappelijke impact en toekomst bestendige financiën.

Twee belangrijke zaken voor onze vereniging zijn afhankelijk van de harmonisatie van de sport binnen de gemeente. Onze vereniging zou graag toetreden tot de sportnota waardoor het mogelijk wordt om de twee oude velden te vervangen en financieel meer armslag te krijgen om de inkomende gelden meer aan hockey, hockey-ontwikkeling, training en binding in de vereniging te kunnen besteden. Het college heeft een voorstel ingediend die herhaaldelijk is behandeld in de gemeenteraad. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hier in november een besluit over valt.

Als één van de eerste verenigingen voldoet onze vereniging aan de eisen van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Bestuurder) en de nieuwe reglementen van de KNHB hetgeen inhoud dat onze statuten, het tuchtreglement en het huishoudelijk reglement toekomstbestendig zijn.

Het bestuur is dat echter niet. Veel leden van het bestuur zitten over of aan hun wettelijke termijn en we zoeken dus naar vrijwilligers die zich belangeloos belangrijk willen maken als bestuurder van onze club. 2024 moet een nieuw bestuur actief zijn voor onze vereniging.Met de hoogste prioriteit zoeken wij een secretaris en een penningmeester. Rollen die met een inzet van gemiddeld drie uur per week en een bestuursvergadering op de 2e maandag van de maand goed ingevuld kunnen worden. Eveneens belangrijk maar met een klein beetje minder prioritiet zoeken we ook naar twee Algemene leden. Om samen met het dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) de taken en verantwoordelijkheden van en over de commissies te verdelen.

Ik begrijp goed dat het toetreden tot een bestaand bestuur voor een individu een hoge drempel kan zijn, maar juist nu geven de vele vacatures de mogelijkheid om samen met vriend, vriendin, goede bekende toe te treden en zo samen voor nieuw elan en energie te zorgen waardoor wij onze ambities mogelijk kunnen blijven maken, de continuïteit kunnen borgen en zaken die beter kunnen of anders moeten kunnen aanpakken.

Vaak staan we als toeschouwer langs de lijn en hebben we een goede kijk op het spel, meestal beter dan de coach. Hetzelfde geldt voor het langs de lijn kijken aar het reilen en zeilen binnen een vereniging. Een oproep aan alle toeschouwers met ideeën en energie om zaken op te pakken. Onze junioren, jouw kinderen en onze senioren hebben jouw inzet nu nodig.

Kriebelt het, jeuken jouw handen, meer info? Laten we een kop koffie drinken om te zien wat jij kan bijdragen als bestuurder van onze mooie vereniging, een vrijwillige groep personen met een gemeenschappelijk belang; hockey voor jou, jouw dierbaren en hockeyvrienden in de Hoeksche Waard.

[email protected]

Bel/app: 0652504726

Met sportieve groet,

Michael Arbman

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws