header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Club Nieuws

Van de voorzitter Michael Arbman

Nieuws afbeelding 3-9-2019 Bericht van de voorzitter,

Dames en heren, jongens en meisjes,

Zo net voor de start van het nieuwe seizoen is het een mooi moment een aantal zaken met jullie te delen.Als eerste de status van onze velden. Mark van Daal ,Lex Wensink, onze klusploeg en de firma Nootenboom hebben nog wat werk te verzetten aan het jaarlijkse onderhoud van de velden zodat wij dit seizoen weer goed op onze velden kunnen spelen. Op zeer korte termijn gaan ze hier mee aan de slag.

Dan een update over ons nieuwe hoofdveld. Vorig jaar hebben wij contact gehad met het gemeentebestuur van de gemeente Binnenmaas. Aanleiding was het parkeerbeleid van onze vereniging maar al snel ging het over een financiële bijdrage van de gemeente. De toenmalige wethouder Leon van Noort verzocht ons om een brief te schrijven waarin wij een verzoek deden tot toelating van de Sportnota. Als wij zouden worden opgenomen in de Sportnota dan zou een nieuwe waterveld met hulp van de gemeente gerealiseerd kunnen worden. De club zou dan tegelijkertijd de parkeervoorziening bij ons clubhuis optimaliseren, zodat er minder gebruik zou worden gemaakt van de parkeermogelijkheden bij het Recreatieoord. Wij hebben direct actie ondernomen en een verzoek ingediend in de wetenschap dat de gemeentelijke herindeling de besluitvorming aan de kant van de gemeente zeker zou gaan beïnvloeden. Overigens, volgens de toenmalige wethouder zou dit geen invloed hebben. Na opvolging hadden wij helaas gelijk en het voormalige gemeentebestuur heeft geen besluit genomen.

Na de herindeling en installatie van het nieuwe college van onze gemeente Hoeksche Waard hebben wij gevraagd ons verzoek alsnog in behandeling te nemen. Hierop heeft er een gesprek plaats gevonden waarin duidelijk werd dat de harmonisering van het sportbeleid voorlopig nog niet is gerealiseerd en zeker nog enkele jaren zal duren. Tegelijkertijd is aangeven dat wij niet kunnen terugvallen op het oude regime van de Gemeente Binnenmaas (sportnota). Wel werd ons verzocht aan te geven wat dit voor ons zou betekenen en per brief een financiële ondersteuning te vragen waardoor het mogelijk zou worden om onze ambities op eigen kracht, met een landelijk subsidiepotje en een bijdrage van de gemeente te realiseren. Ook deze brief hebben wij direct verstuurd. De reactie ontvingen wij zeer recentelijk op 8 augustus en de inhoud was teleurstellend. Het is binnen het huidige beleid van de gemeente niet mogelijk hier gehoor aan te geven.

Duidelijk is nu dat de binnen het beleid van de Gemeente geen financiële ondersteuning voor de hockeyclub is voor de aanleg van een nieuw veld. Wij beraden ons op hoe nu verder. Veld 1 kan immers hooguit nog één jaar mee. Graag jullie suggesties. Een stap die we in ieder geval gaan nemen is de regionale politiek benaderen om uit te leggen wat dit betekent voor onze leden, onze ambities en onze positionering ten opzichte van de ons omringende hockeyclubs.

Er is niet alleen vervelend nieuws. Goed nieuws is er te melden over de uitkomst van de jaarlijkse ledenmonitor. Wij bedanken jullie voor jullie feedback en zien een stijgende lijn in de cijfers die wij als club krijgen van de leden. De punten die ter verbetering worden genoemd sluiten heel goed aan bij onze strategie 2025. Als wij deze verbeteringen doorvoeren zal dat tot uiting moeten komen in het volgende onderzoek.

Daarnaast willen wij het voor onze leden nog leuker maken met het hockey en naast het hockey. Los van het feit dat wij als goedwillende senioren denken te weten wat de jeugd leuk vind is het altijd beter dit door de jeugd zelf te laten regelen. Hiervoor willen wij een jeugdbestuur optuigen Betrokken junioren/jong senioren die voor deze leden leuke hockey- en buiten hockeyactiviteiten gaan organiseren met als doel: Meer plezier bij de meest gastvrije vereniging van de Hoekschewaard. En de overige senioren en veteranen dan? Ook voor jullie willen wij activiteiten en events organiseren die leiden tot meer plezier bij de meest gastvrije vereniging van de Hoekschewaard. Dat kunnen wij dus niet alleen en wij roepen jullie dan ook op om jullie wensen en ideeën met ons te delen. Ook kunnen jullie zitting nemen in de activiteitencommissie en zo een actieve bijdrage leveren. Wees niet bang Ook het insturen van een idee of het organiseren van een event wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan onze club.

Voor vragen over dit bericht van de voorzitter [email protected] Voor het jeugdbestuur zoeken wij kandidaten jonger dan 21 jaar. Aanmelden kan via [email protected] Aanmelden leuke ideeën en events kan bij [email protected] en aanmelden als vrijwilliger kan via [email protected]

Ik hou jullie op de hoogte,

Met sportieve groeten,

Michael Arbman

Reacties


Olav Gimbrere

6-9-2019 @ 22:27:23 |Wat een goed idee om de grootste groep van onze leden een stem te geven met een eigen bestuur!

Reageer op het nieuws


KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

 

 

HCHW TEAMKLEDING

 

Sponsoren