header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Van de voorzitter HC Hoeksche Waard

Bericht van de voorzitter 23 september 2020

Nieuws afbeelding 23-9-2020
Dames en heren, jongens en meisjes,

Drie dingen: Eerst dat wat iedereen graag wil (weten). Het waterveld gaat er komen!

Gisteravond is met overgrote meerderheid het collegebesluit met het amendement van de SGP aangenomen waardoor het voor ons mogelijk is het veld bij ons clubhuis te vervangen door een waterveld, dat dan direct weer ons hoofdveld wordt.

Het amendement was nodig omdat het college en de coalitie niet vooruit willen lopen op de sportharmonisatie en er binnen de coalitie, om verschillende redenen, geen meerderheid was voor de donatie. Het amendement is in samenspraak met ons opgesteld en werd de optie Vis genoemd, naar de indiener Marco Vis.

Wat bleek was dat niemand ons het nieuwe veld misgunde en er een grote betrokkenheid was. 35 leden stemde voor 2 tegen. De tegenstemmers waren niet tegen ons waterveld maar tegen het amendement. Zij steunde het collegebesluit. 37 raadsleden zagen dus het nut en noodzaak voor ons nieuwe waterveld en hadden oog voor onze uitzonderlijke situatie en de ongelukkige timing (tussen oud en nieuw beleid in met een urgent probleem).


Wij willen wel vast vooruitlopen op de sportharmonisatie. Door de huidige constructie worden we nauw betrokken bij de kaders en uitgangspunten van die sportharmonisatie met mooie kansen voor ons als vereniging én de regio. Het bestuur zal er naar streven minder geld te moeten besteden aan (de instandhouding van) onze accommodatie en meer te besteden aan onze geliefde sport, de begeleiding en de materialen.

Dan iets wat niemand echt leuk vindt. Duidelijk is dat het virus weer meer de kop opsteekt. Steeds meer mensen worden getest en steeds meer mensen komen met het virus in aanraking. Wij als club doen er alles aan om verspreiding te voorkomen maar zijn voor het succesvol voorkomen van verspreiding afhankelijk van het gezonde verstand en normale gedrag van onze leden, bezoekers en andere gasten. Normaal gedrag begint al bij de basisregels.

  • Bij ziekteverschijnselen blijf thuis
  • Ben je er weer houdt afstand
  • Was regelmatig je handen
  • Geef geen handen

Daarnaast zijn er sport-, regionale- én clubspecifieke richtlijnen. Doe moeite om die te kennen. Check de website(s) en volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers, luister naar jouw medeleden en onze gasten als je aangesproken wordt op normaal gedrag en de geldende richtlijnen. Helaas is niet iedereen gelijk (hetzelfde) wel is iedereen gelijkwaardig en iedereen verdiend respect. Respect hoort bij onze sport en past ons goed in deze tijd van (a)sociale onthouding.

Samenvattend; we zijn geen BOA’s, iedereen moet weten wat er nodig is om verspreiding te voorkomen. Iedereen weet wat normaal is. Gedrag je daar ook naar.

Als laatste zaalhockey. Wel of geen zaalhockey is niet aan het bestuur om te beslissen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie, de besluitvorming van de overheid, het oordeel van de KNHB en de individuele keuzes van onze leden en hun verzorgers. Een rondje bij de omringende verenigingen (Voorzittersapp 12 regionale clubs) leert ons dat iedereen zich inschrijft en gaat zaalhockeyen en dit standpunt heroverweegt als de ontwikkelingen en het oordeel van de KNHB daar aanleiding voor geeft. De KNHB spreekt zich in oktober uit om een goed verloop en tijdige planning van de competitie te kunnen garanderen. Ook wij wachten dit af.

Rest mij voor nu niets anders meer dan jullie heel veel plezier te wensen op onze club en ik hoop jullie daar veilig te ontmoeten.

Geniet, houd afstand maar blijf verbonden.

Met sportieve groeten, met elkaar voor elkaar.
Michael Arbman

Reacties


Kees Goderie

23-9-2020 @ 21:49:45 |Bestuur bedankt voor jullie inspanning. Mooi resultaat !

Reageer op het nieuws


Gerelateerde nieuwsberichten

26 oktober, Bericht van de voorzitter

KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

 

 

HCHW TEAMKLEDING

 

 

JEUGDFONS SPORT&CULTUUR

 

Sponsoren