header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Club Nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING VRAGEN

Nieuws afbeelding 11-6-2020
Op woensdag 10 juni om 20:00 uur was de Algemene Ledenvergadering. In verband met de COVID-19 maatregelen heeft deze ALV online plaatsvinden.

In lijn met de wettelijke richtlijnen voor eern online ALV, hierna de antwoorden op de vragen die op voorhand zijn ingediend door de leden. Tevens de uitslag van de stemmingen:


Vragen ALV:
 • Welke functie heeft de Stichting nog? Zijn de club financiën nu volledig in beheer bij de vereniging?
  • Stichting blijft vooralsnog bestaan, ook als eigenaar van het clubhuis en de velden. Wij zijn in discussie met belastingdienst en jurist om een fusie mogelijk te maken maar hebben nog geen alomvattend uitsluitsel en plan. Zal in ieder geval niet voor 31/12/2020 zijn. Derhalve zullen wij de financiën voor de vereniging en stichting wel als een gezamenlijke financiële begroting en exploitatie aanvliegen maar juridisch zijn het nog steeds twee aparte entiteiten.
 • Wat is de status van het nieuwe waterveld?
  • College van B&W neemt 16/06 een besluit over financiële bijdrage aan de aanleg van een nieuw veld. Michael Arbman en Mark van Daal hebben rechtstreeks contact met wethouder Paul Bogaard en beleidsmedewerker Joop Scherpenzeel. Na het college dient de Gemeenteraad het collegebesluit goed te keuren. Als dat geschiedt, dan kan ten tijde van de winterstop het nieuwe veld worden aangelegd.
 • Welke activiteiten gaan we doen in juli en augustus?
  • Dit is afhankelijk van landelijk en lokaal beleid van de overheid en relevante sportprotocollen. KNHB opteert voor een Summer Experience gedurende de zomer. Na TC vergadering van 15 juni zullen we de leden vragen waar zij behoefte aan hebben en hier invulling aan geven als beschreven in het meest recente bericht van de voorzitter.
 • Wie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe (betaalde) trainers? En zorgt ook voor goede communicatie naar evt. sollicitanten?
  • Dit zijn in principe de voorzitter (Michael Arbman) en de TC Coördinator (Thomas Vermeulen). Zij inventariseren de behoeften, plaatsen de vacatures, doen de gesprekken en de overige communicatie.
 • Hoe staat het met de Jeu de boules baan c.q. activiteiten voor de geblesseerde Veteranen van onze club?
  • Er is hier eens sprake van geweest om zoiets dergelijks op te starten. Er zijn hiervoor echter nog geen concrete plannen. Voor wat betreft activiteiten voor geblesseerde veteranen. Daarvoor is er momenteel niets. Het is ons ook niet bekend dat hier behoefte naar is. Als hier serieuze behoefte aan is, dan denken we natuurlijk graag mee om iets op te starten.
 • Is het mogelijk om de Trimmers weer gelijk te laten trainen met DVet A en HVet A zodat we in ieder geval 1 gezellige avond hebben?
  • Bij de planning voor het nieuwe seizoen kijkt de TC altijd naar de wensen van de teams, de beschikbaarheid van trainers én de ruimte op de velden. Het afgelopen seizoen hebben de Trimmers en HVetA gelijktijdig getraind op donderdagavond.
 • Wie zitten er nu in de TC en wie van de TC zit ook in het bestuur?
  • Dit staat op de website op dit moment niemand in het bestuur vanuit de TC. Deze functie is vacant en staat op de website bij vacatures.
 • Kan er evt online een meeting met de Sponsoren georganiseerd worden om de betrokkenheid te verbeteren?
  • Dit is mogelijk, hoewel de club de voorkeur geeft aan een fysieke bijeenkomst. Ook omdat er een wisseling van de wacht zal plaatsvinden. Wij wachten op meer duidelijkheid hieromtrent. Mocht dit langer gaan duren dan zullen wij bij de sponsoren polsen wat de behoefte is.
 • Wordt er indien er geen complete competitie gespeeld wordt, contributie terugbetaald?
  • Wij volgen hierin de adviezen van de KNHB. De contributie wordt niet terug betaald.
 • Hoe is de stand van zaken betreffende een klein speelterreintje naast het clubhuis, ik bedoel iets met een klimrek of schommel of zoiets.
  • Het is gebudgetteerd en aan de klusploeg is gevraagd om met een voorstel te komen. Het ligt ivm met de COVID-19 situatie op dit moment even stil. Maar er wordt aan gewerkt.
Stemmingen:
 • Financieel jaarverslag 2018 - 2019
  • Goedgekeurd
 • Goedkeuring begroting 2019 - 2021
  • Goedgekeurd
 • Decharge verlening bestuur
  • Goedgekeurd
 • Herbenoeming bestuur
  • Goedgekeurd
 • Benoeming nieuw bestuurslid
  • Goedgekeurd


Verder melden we dat het bestuur Roland Braams, oud TC voorzitter en ruim 10 jaar actief in het bestuur, is benoemd tot Lid van Verdienste.


Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

 

 

HCHW TEAMKLEDING

 

 

JEUGDFONS SPORT&CULTUUR

 

Sponsoren