Mededelingen

Contact

HC De Hoeksche Waard
hockey
Adres
HC De Hoeksche Waard
Vrouwehuisjesweg 11
3271 LX Mijnsheerenland

0186-602663

Agenda

zo 10  Rabobank Actief op Zondag
wo 13  Eten op de Club
do 14  Boekpresentatie
wo 17  Eten op de Club
wo 15  Eten op de Club
zo 19  Roparun event
wo 5  Centrale training E jeugd meisjes
(> ga naar de agenda)

Hockey.nl

terug naar vorige scherm
3-10
Bestuursvergadering 01-10-2018

Een kort verslag van de afgelopen bestuursvergadering zodat alle leden weer op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en plannen. Zoals iedereen heeft kunnen zien, is er de laatste tijd veel werk gemaakt van de informatievoorziening op het terrein van de club. Naast borden langs het veld met daarop de locatie van de velden en richtlijnen voor wat betreft sportiviteit, is er ook een fraai bord geplaatst bij de entree. Het is nog niet helemaal af, maar we zijn op de goede weg. In het clubhuis komt nog een plek waar gastteams zich kunnen melden. De herinvoering van de gastvrouw of gastheer staat weer op stapel.

We hebben de commissies en de bemensing ervan behoorlijk goed op orde. De volgende stap die gezet gaat worden heeft te maken met financiën. Steeds meer zullen commissies zelf budget verantwoordelijk worden. Zij geven aan het begin van het begrotingsjaar een budget af en kunnen dan binnen het budget zelf besluiten nemen. Hiermee wordt de penningmeester ontlast, krijgen we een nog beter zicht op de financiën en is er meer vrijheid voor de commissies om zelf initiatieven op te pakken of investeringen te doen.

Ledenwerving is een belangrijk punt voor de komende jaren. We groeien gelukkig nog steeds, en het kan beter. Met name in de jongenslijn en bij de senioren hebben we een uitdaging. Een mooi project waarin veel mensen met elkaar moeten samenwerken. Op het gebied van marketing, activiteiten en opvolging zijn nog veel stappen te maken. Een leuke klus, waar het bestuur nog mensen voor zoekt om te ondersteunen. Binnenkort starten we de eerste overleggen om een plan de campagne te maken.

De barbezetting blijft een punt van aandacht. Met namen op de minder populaire tijdstippen blijft het lastig om de bar te bemensen. Het is dan ook om die reden dat de barcommissie de zogenaamde invallerspool verder gaat uitbreiden. Leden vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden. Zij krijgen een mooie vergoeding die absoluut concurrerend is met de supermarkt. Belangrijk is dat je het leuk vindt om in een horeca setting te werken. Je bent enthousiast, gastvrij en je weet van aanpakken. Heb je hier zin in, stuur dan een email naar [email protected]. Volwassenen kunnen zich natuurlijk ook aanmelden.

Over de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe veld is nog niet veel nieuws te melden. Half oktober wordt het verzoek tot opname in de Sportnota van de gemeente Binnenmaas besproken in het college. Als hier groen licht voor komt, dan zal de gemeente de realisatie van een nieuw veld op zich nemen. Voor wat betreft het parkeren op ons eigen terrein, er zijn inmiddels verschillende offertes ontvangen. Hoewel het nieuwe veld en het parkeren feitelijk los van elkaar staan, zijn ze uit praktisch oogpunt wel met elkaar verbonden. Idealiter worden werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd tijdens een vakantieperiode zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Tot op heden hebben ouders van leden geen stemrecht. Alleen het lid zelf heeft stemrecht. Helemaal gelukkig zijn we hier niet mee omdat we denken dat de betrokkenheid van ouders wellicht groter wordt wanneer zij ook stemrecht hebben. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een ‘niet-spelend lid-lidmaatschap’. Tegen een kleine vergoeding kun je dan ook als ouder lid worden zodat je ook stemrecht hebt in bijvoorbeeld een ALV. Deze regeling zou dan ook voor de niet hockeyende bestuursleden gelden.

De eerst volgende Algemene Leden Vergadering staat inmiddels ook weer gepland. Dinsdag 11 december aanstaande is de ALV.

Tot zover. Zijn er vragen stuur dan gerust een email naar [email protected]

 
 

Reageren op het nieuws?
reactie
lidnummer
wachtwoord
 
  :) = :( = 8) = O-) = ;) =
:*) = -:-) = :O = :9 = L) =
^O^ =Statistieken

dinsdag 19 februari 2019
Aantal leden (info) 577
Nu online 40
Leden met @ 99,5%
SMS Bereik (teams) 79,0%

Vandaag jarig

Mees Prooij
Quinn van der Veer
Karlijn Wesselink

Clubcompetitie

1. Meisjes MD3 Foto aanwezig
2. H1 Silvercup
3. Meisjes MD5
4. Meisjes MD4
5. Meisjes MC1
hele clubcompetitie..

BAS

(% bezetting bar)
februari 85,71 %
maart 35,00 %
april 34,04 %

Laatste reacties

Wedstrijden quicklinks

Recente verslagen

Nog geen verslagen.

Clubprestaties

overall greengeelred
week greengeelred

overall: 21% |week: 49%

Teams