Mededelingen

Contact

HC De Hoeksche Waard
hockey
Adres
HC De Hoeksche Waard
Vrouwehuisjesweg 11
3271 LX Mijnsheerenland

0186-602663

Agenda

zo 9  Pink Sevens Toernooi 2019
(> ga naar de agenda)

Hockey.nl

terug naar vorige scherm
14-12
Algemene Leden Vergadering & Nieuwjaarsborrel do. 11 januari

Het bestuur van Hockey Club "De Hoeksche Waard" nodigt hierbij alle leden en/of ouders/verzorgers van leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op donderdag 11 januari 2018 in het clubhuis, Vrouwehuisjesweg 11 te Mijnsheerenland. Aanvang 20.00 uur.

De Agenda voor de ALV is als volgt:
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen post/mail
  4. Vaststellen agenda
  5. Notulen ALV 29 mei 2017
  6. Verslag Kascontrole Commissie, Financieel Jaarverslag 2016-2017
  7. Samenwerking Sport BSO
  8. Ontwikkeling nieuw waterveld
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Graag toasten wij na afloop van de ALV met jullie allen op het nieuwe jaar!
 
N.B. Financiële stukken en notulen vorige Algemene Leden Vergadering zijn op te vragen bij [email protected]

Marytha Zuurmond
Secretaris HC Hoeksche Waard
 
 Statistieken

woensdag 18 juli 2018
Aantal leden (info) 562
Nu online 43
Leden met @ 99,5%
SMS Bereik (teams) 78,5%

Clubcompetitie

BAS

(% bezetting bar)
juli 80,00 %
augustus 0 %
september 0 %

Laatste reacties

Wedstrijden quicklinks

Recente verslagen

Nog geen verslagen.

Clubprestaties

overall greengeelred
week greengeelred

overall: 0% |week: %

Teams