header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

(oud) commissie_TC

Technische commissie

TC Leden
 • Roland Braams - Voorzitter en Lijn coördinator Heren/Dames 1
 • Monique van der Maas en Jose Greyn - Lijn coördinator Dames senioren
 • Thomas Vermeulen - Lijn coördinator Meisjes A
 • Esther van der Neste & Nicoline Ris - Lijn coördinator Meisjes B
 • Fransje Meinds & Liesbeth de Wit - Lijn coördinator Meisjes C
 • Iris van Hoorn & Annemiek de Bruin - Lijn coördinator Meisjes D
 • Dimitri Bonthuis & Bas van Hoorn - Lijn coördinator Jongens en Heren senioren
 • Peggy Kemperman - Lijn coördinator Jongste Jeugd
 • Petra Braams - Secretaris

Bereikbaarheid
Om in een keer alle TC leden te mailen, gebruik je het e-mail adres [email protected]. De Jongste Jeugd bereik je via [email protected]. Heb je een vraag voor een van de specifieke leden, stuur dan een mail aan die persoon in kwestie.

Taken van de TC
De TC is verantwoordelijk voor het hockeytechnische beleid. Hieronder vallen de volgende taken:
 • Bepalen van teamindelingen (incl selecties)
 • Voorbereiden van competitieindelingen
 • Contact met KNHB over teamindelingen
 • Aanstellen en begeleiden van Coaches voor de teams
 • Aanstellen en begeleiden van trainers voor de teams
 • Aanstellen en begeleiden van managers voor de teams
 • Contactpersoon voor vragen van leden m.b.t. hockeytechnisch beleid
 • Bewaken van voortgang teams in competitie
 • Verzorgen van Hockey Academy toegang
 • Organiseren van Coach en Trainers avonden
 • Adviseren bestuur over hockeytechnisch beleid
Het selectiebeleid


Jaarlijks worden de teams ingedeeld aan de hand van een selectie. De doelstelling van het technisch beleid is om alle leden van HC Hoeksche Waard de kans te geven om op het eigen niveau te hockeyen. Hierdoor worden de onderlinge niveauverschillen in een team (daar waar mogelijk) zo klein mogelijk gehouden waardoor het meeste plezier en voldoening gehaald wordt uit het hockeyspelletje. Daarnaast bestaat de overtuiging, die ook door de KNHB als speerpunt wordt aangedragen, dat het voor de spelers op hockeytechnisch gebied het beste is voor de eigen ontwikkeling om (zoveel mogelijk) op het eigen niveau te hockeyen. Bovendien kan op die manier iedereen een volwaardige plaats innemen binnen zijn of haar team. Met deze gedachte in ons achterhoofd organiseren wij onze selectieprocedure om te zorgen dat hockeyen voor iedereen uitdagend, leerzaam en vooral leuk blijft.

Selectieprocedure
Uitgangspunt is dat de selectie op objectieve basis gebeurt. Om die reden is de uiteindelijk verantwoordelijke, de lijncoördinator, niet betrokken als ouder, coach of manager van de lijn waarover hij of zij beslist. Input van de coaches en trainers die gedurende de seizoen wordt verzameld en een eventuele selectietraining, waar beoordeeld wordt door niet-belanghebbenden, zijn uiteindelijk doorslaggevend. Op basis van die informatie wordt een optimale teamsamenstelling nagestreefd.

Selectiecriteria?
De selectie wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria:
 1. Leeftijdscategorie
 2. Individuele technische en tactische vaardigheden (hockeykwaliteit)
 3. Mentaliteit, persoonlijkheid, sportiviteit, snelheid en inzet (zowel in wedstrijden als in training)
 4. Optimale teamsamenstelling
 5. Individuele wensen
Leeftijdscategorie
Naar richtlijn van de KNHB hanteren wij de volgende leeftijdscategorieën (meisjes en jongens):
 • Junioren F - 6 jaar of ouder, maar nog geen 8 jaar
 • Junioren E - 8 jaar of ouder, maar nog geen 10 jaar
 • Junioren D - 10 jaar of ouder, maar nog geen 12 jaar
 • Junioren C - 12 jaar of ouder, maar nog geen 14 jaar
 • Junioren B - 14 jaar of ouder, maar nog geen 16 jaar
 • Junioren A - 16 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar
Afwijking van deze richtlijn is slechts mogelijk in het geval er door uitzonderlijk talent wordt besloten een speler versneld door te laten gaan of het voor de teamsamenstelling beter of noodzakelijk is.

Voor senioren bestaan de volgende categorieën (dames en heren):
 • Senioren - 18 jaar of ouder
 • Dames Veteranen (30+) - 30 jaar of ouder
 • Dames Veteranen door de weeks - 30 jaar of ouder
 • Heren Veteranen (35+) - 35 jaar of ouder
 • Heren Veteranen VL - 45 jaar of ouder
 • Heren Veteranen L - 50 jaar of ouder
 • Heren Veteranen LV - 55 jaar of ouder
Er zijn voor veteranenteams uitzondering op de leeftijden. Deze zijn te vinden op de website van de KNHB.

Individuele beoordeling van spelers
Om een goede inschatting te kunnen maken van elke speler/speelster verzamelen wij informatie uit de volgende bronnen:
 • Beoordeling door trainers en coaches. Bij de beoordeling worden de trainers, de coaches van de spelers(sters) ingeschakeld. Alle trainers en coaches vullen rond de winterstop een beoordelingsformulier in waarop ze alle spelers op een heel aantal punten beoordelen. Aan het einde van het seizoen wordt er nogmaals een beoordelingsformulier door de trainers en coaches ingevuld. Zo worden de prestaties gedurende het seizoen en onderlinge verhoudingen binnen het team duidelijk weergegeven
 • Beeldvorming tijdens seizoen. De lijncoördinatoren/ Jongste Jeugd Commissie gaan gedurende het seizoen bij verschillende teams kijken. De lijncoördinatoren/Jongste Jeugd Commissie observeren zowel bij trainingen als bij wedstrijden.
Ons streven is om hiermee door de jaren heen een database bij te houden over de ontwikkeling van de spelers. Samen met de beeldvorming tijdens het seizoen door lijncoördinatoren/Jongste Jeugd Commissie kan vervolgens een eerlijke en objectieve selectie gemaakt worden.

Teamsamenstelling
We streven er naar om onze eerste teams zo sterk mogelijk te maken en zo hoog mogelijk te kunnen laten spelen. Dit kan in sommige gevallen als consequentie hebben dat we uitgangspunt 1, 2 en 3 loslaten. Voorbeelden zijn een talent dat vervroegd doorschuift of spelers die gekozen worden om de balans in het team te waarborgen om te voorkomen dat er alleen aanvallers of verdedigers geselecteerd worden.

 • De A t/m D teams bestaan in principe uit 13 of 14 spelers(sters) in speciale gevallen kan hier door de TC van afgeweken worden.
 • De 2e jaars E teams bestaan in principe uit 10 spelers(sters). In speciale gevallen kan hier door de Jongste Jeugd Commissie van afgeweken worden.
 • De F en 1e jaars E teams bestaan in principe uit 8 (max. 9) spelers(sters). In speciale gevallen kan hier door de Jongste Jeugd Commissie van afgeweken worden.
Per leeftijdscategorie zijn er 1 of 2 selectieteams en verder breedteteams. In het geval er sprake is van twee selectieteams gaat de indeling als volgt:
 • 1e team – de spelers die samen het beste team in die categorie vormen
 • 2e team – de spelers die samen het tweede beste team in die categorie vormen
 • 3e en verdere teams – spelers die op basis van de selectiecriteria het beste bij elkaar passen, rekening houdend met de geïnventariseerde individuele wensen
Verplichtingen selectieteams
Deelname in de selectie is bij senioren, A-lijn of als tweedejaars B alleen mogelijk indien men in het bezit is van een scheidsrechterskaart. Daarnaast verlangt de vereniging van de selectiespelers(sters) dat zij zich inzetten voor anderen door bijv. training te geven etc. Dit geldt voor spelers(sters) van A1 t/m C1. Niet meewerken hieraan kan reden zijn voor verwijdering uit de selectie. Bovendien kun je uitsluitend in aanmerking komen van een selectieteam als je ook 2x in de week kunt trainen.

Selectieproces
Het selectieproces vindt gedurende het gehele seizoen plaats en kent 3 perioden:

Augustus -November
Twee weken voor aanvang competitie vindt vaststelling van de definitieve teams plaats. Afmeldingen, blessures, aanmeldingen van nieuwe leden vormen aanleiding om de voorlopige selecties van juni aan te passen. Na bekendmaking van definitieve teamindeling is de samenstelling tot aan de winterstop vast

Teambuilding is in deze periode een belangrijke aandachtspunt waarbij de verantwoordelijkheid bij trainer/coach ligt en vanuit de TC zo nodig ondersteuning gegeven wordt. De TC spreekt spelers(sters) die in negatieve zin opvallen aan op hun instelling/gedrag of bepreekt met de mogelijke oorzaken van tegenvallende prestatie. Corrigerende maatregelen worden in de winterstop zo nodig doorgevoerd.

Trainer/coaches van selectieteams formuleren een doelstelling voor de prestatie van hun team en communiceren deze met de TC.

December - Januari
Beoordelingsformulier wordt door zowel de trainer en coach afzonderlijk van elkaar ingevuld en aangeboden aan de TC.

Evaluatie van de eerste competitie helft tussen TC en trainer/coaches. TC beslist over de eventuele aanpassing van de samenstelling van teams. Besluiten worden onmiddellijk en rechtstreeks gecommuniceerd aan trainer, coach, ouders, verzorger en speler(ster).

Februari- Juli
Vaststellen van de omvang van de verschillende leeftijdscategoriën in het volgende seizoen en daaraan gekoppeld het aantal in te schrijven teams.

Bewust is er door de club gekozen om leden vóór 1 mei in zijn algemeenheid te laten opzeggen. Hiermee houden wij de aard van de opzegging helder.

Verzamelen informatie alle spelers(sters) / Inventariseren trainers en coaches / spelen selectiewedstrijden en/of trainingen. Vaststellen indicatieve lijsten met teamsamenstelling door TC. De teamsamenstellingen van de A t/m D teams worden in overleg met de trainer/coach door de TC vastgesteld.

Daarna gaat de TC met de beschikbare spelers aan de slag om de daadwerkelijke teams voor het volgende seizoen voorlopig samen te stellen en aan de bond door te geven. Deze teamindelingen worden voor de zomervakantie op de website bekend gemaakt.

Op een nog nader te bepalen datum in juni wordt door de TC een informatiespreekuur in het clubhuis georganiseerd. 
Ouders en coaches kunnen hier vragen stellen aan de TC en de Jongste Jeugd Commissie. 

Nieuwe leden
De trainer of coach bepalen in het geval van nieuwe leden of een speler of speelster al geschikt is om deel te nemen aan wedstrijden. Uitgangspunt is dat het veilig is voor de speler zelf, de medespelers en de tegenstander als iemand meedoet aan een wedstrijd. 

Criteria zijn daarbij:
 • of de speler of speelster over voldoende techniek beschikt (goed een bal kunnen spelen en stoppen)
 • en een basis kennis van de regels heeft om mee te doen. Bij twijfel of discussie wordt de TC gevraagd een oordeel te vellen.


Terug naar begin

Trainershandvest HC Hoeksche Waard


Algemeen:
 • Als handleiding voor de trainingen op alle niveaus hanteren we hockey academy. Dit biedt kant en klare trainingen voor ieder team en geeft een duidelijke trainingsopbouw gedurende het jaar.
 • Hockey academy is na inloggen op de site (linksboven) te vinden onder de kop Club (bovenaan in het scherm). De inlogcode heb je, als het goed is, gekregen via de TC. Zo niet, dan vraag je ze nogmaals aan via ‘Inloggevens vergeten’ op de log in pagina.
 • Zorg dat je de coach(es) en mede-trainers van jouw team kent.
 • Als je bent ingelogd kun je bij jouw team opzoeken wie het zijn.
 • Als je bent ingelogd kun je via Team – Aanwezigheid bijhouden wie er wel en niet op de training zijn.
 • Zorg er voor dat de spelers weten bij wie en hoe ze zich moeten afmelden als ze niet kunnen (liefst via de manager van het team of een speciaal aangemaakte app-groep. Hij of zij geeft dan voor de training de afmeldingen aan jou door).
 • Je bent als trainer verplicht om wekelijks de site www.hchoekschewaard.nl te raadplegen. Daar staan nieuwsberichten die ook voor trainers van belang zijn en in de "agenda" staan alle activiteiten + wel/geen training etc.
 • Je hebt een tas met ballen en andere materialen ontvangen. Aan het einde van het seizoen verwachten we het zelfde aantal retour.
1. Voorbereiding van de training:
 • Thuis: bereid training voor door via Hockey Academy de juiste training op te halen en uit te printen. Bekijk bijbehorende video's en let daarbij vooral op de juiste technieken (het gaat erom dat jij als trainer/ster de juiste technieken overbrengt) De lijncoördinator kan je hiermee helpen ([email protected])
 • Neem de tijd voor je voorbereiding: 10 tot 20 minuten.Verwerk de eventuele aanwijzingen van je lijncoördinatoren/coach in je training.
 • Zorg dat je binnen de oefeningen variaties aan kunt brengen.
 • Zorg voor een fluitje
 • Neem je eigen stick mee
 • Zorg dat je in trainingskleren op het veld verschijnt.
 • Neem droge jas / broek mee als het regent.
 • Training op eigen houtje afgelasten is verboden; overleg altijd met je lijncoördinatoren en kom, als je op de woensdag- en vrijdagmiddag training geeft aan de Jongste Jeugd, gewoon naar de club. We kunnen de resterende spelers samen met een ander team laten mee trainen of we laten jou dan graag een andere trainingsgroep (mede) training geven.
 • Als je onverhoopt een keer geen training kan geven, dan zoek je zelf een vervanger, je licht je lijncoördinator in en aan je vervanger geef je instructies omtrent de inhoud van de training.
2. Tijdens de training:
 • Zorg dat je op tijd bent (minimaal 10 minuten van te voren)
 • Zoek op tijd je materialen bij elkaar.
 • Zet je oefeningen op tijd uit (bijvoorbeeld tijdens het inlopen van het team)
 • Ga je oefeningen uitleggen op het midden van het veld, weg van de boarding, dug-out en ouders.
 • Zorg ervoor, dat de kinderen geen last van de zon of wind hebben, wanneer je een oefening uitlegt.
 • Praat niet te lang, maar zet kinderen aan het werk.
 • Kinderen die niet mee (kunnen) doen, stuur je niet naar huis. Laat ze in de dug-out plaats nemen, of laat ze rondjes lopen.
 • Loopt het echt uit de hand, zoek dan versterking bij andere trainers op het veld.
 • Zorg dat je eventueel ook de ouders kunt bellen (bellijst!).
 • Ouders kunnen, vanaf achter het hek, naar de training komen kijken als dit niet storend is voor de trainer.
 • Bij blessures is blessure ijs voorradig in het clubhuis in de kleine vriezer voor de bar. Laat het team niet alleen. Geef kind met blessure aan ouder mee die er verder voor zorgt.
 • Bij onweer; altijd van het veld af
 • Bij regen; houd ze in beweging
 • Bij kou; houd ze in beweging!
 • Wanneer de training afgelopen is, zorg dat je als laatste van het veld af gaat.
 • Ruim alles netjes op rondom het veld, dus ook goals weer terugzetten. Let op afsluiten en verlichting uit als er niemand na jou komt. Laat geen kinderen alleen achter op de club of op het veld!
 • Je ruimt je materiaal op in het materiaal hok en hangt de hesjes op. Laat de kinderen je helpen.
 • Bespreek je training eventueel met je lijncoördinatoren/coach
 • Vul de aanwezigheidslijst van je training meteen in op Hockey Academy.

3. Naast de training
 • Bezoek eens een wedstrijd van het team dat je training geeft.
 • Twee keer per jaar wordt je gevraagd om het beoordelingssysteem TIPS in te vullen van je team. Naast alle informatie in Hockey Academy is deze informatie ook belangrijk voor de beoordeling van de ontwikkeling van de spelers. Hierover krijg je separaat bericht.
 • Zorg dat je regelmatig contact hebt met de coach en andere trainers.
 • Leg de coach uit, hoe je getraind hebt, en waar hij op dient te letten in de wedstrijd.
 • Bij calamiteiten: licht je lijncoördinator in. Zorg dat je het nummer van je lijncoördinator bij de hand hebt.
 • Ook wanneer je problemen met ouders hebt, is de lijncoördinator het aanspreekpunt. Wanneer je problemen met de lijncoördinator hebt, meld dit dan aan Roland Braams ([email protected]) of aan Jongste Jeugd Commissie ([email protected]).
 • Bezoek wekelijks de site van de club zodat je geïnformeerd blijft.
 • Zorg ervoor, dat je de trainersbijeenkomsten van de technische commissie bezoekt; ze zijn er om je op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen, en tegelijkertijd blijven zij op de hoogte van jouw verrichtingen. Hoe beter het contact is hoe eerder eventuele onregelmatigheden opgelost kunnen worden.
 • De relatie tussen trainer en speler dient professioneel te blijven.

4. Vergoeding voor trainers
 • Trainers en Assistent trainers houden zelf de aanwezigheidslijst bij op het log in gedeelte van de site.
 • De lijncoördinatoren controleren jouw opgave van het aantal gegeven trainingen voordat de overmaking plaats vindt.
 • Overmaking vindt 2x per jaar plaats.
 • Zorg ervoor dat je bankrekeningnummer bekend is bij Jongste Jeugd ([email protected]) of TC ([email protected]).
 • Vergoeding overzicht:

B en jonger A jeugd
60 minuten € 3,00 € 4,50
75 minuten € 3,75 € 5,50
90 minuten € 4,50 € 6,00

Terug naar begin


Inval- en wisselbeleid


Inleiding
Om onduidelijkheden te voorkomen hebben we als club een aantal afspraken gemaakt hoe we in het omgaan met wisselen in teams, maar ook het invallen bij andere teams.

Invallen bij andere teams:


Uitgangspunt
Binnen HCHW is het uitgangspunt dat teams elkaar dienen te helpen wanneer er een tekort aan spelers is. De ene keer heeft het ene team daar profijt van de volgende keer het andere team. Er zijn echter regels aan gebonden welke spelers wel en niet in mogen vallen. Het is van groot belang dat deze gevolgd worden, anders krijgt het team een boete van de KNHB, punten aftrek en moeten wedstrijden worden overgespeeld.

De regels zijn te vinden op:
KNHB Reglementen 2016 (incl. het Bonds- en Tuchtreglement) & KNHB Reglementen 2016, overzicht belangrijkste wijzigingen t.o.v. uitgave 2015, klik hier.
Regels speelgerechtigdheid veldhockey seizoen 2016-2017, klik hier. Regels speelgerechtigdheid zaalhockey seizoen 2016-2017, klik hier.

Bij twijfel, stem even af met de lijncoördinator, deze kan adviseren wat te doen.

Invalbeleid
Daarbij gelden de volgende regels:

 1. Het regelen van invallers wordt gedaan door de teammanager of coach en moet worden afgestemd met de coach van het team waarvan geleend wordt. Invallers voor het eerste team komen uit het tweede team. Deze invallers kunnen dan beoordeeld en vergeleken worden met speler(ster)s uit het eerste team.
 2. Spelers mogen alleen invallen na hun eigen wedstrijd, tenzij de coach van het eigen team toestemming heeft gegeven dat het ook voor of in plaats van de eigen wedstrijd mag. Ook moeten de spelers fit genoeg zijn om 2 wedstrijden te spelen.
 3. Managers en coaches moeten meewerken aan een verzoek van een ander team of lijncoördinator om invalspelers te regelen. Als teams (alle spelers van een team) weigeren moet dat gemeld worden aan de lijncoördinator.
 4. Als er geen spelers uit dezelfde lijn beschikbaar zijn, mogen spelers uit de lijn daaronder gevraagd worden (dus bijvoorbeeld D spelers voor een C team, niet andersom). Dit kan ook het geval zijn indien de spelers uit de lagere lijn het spelniveau beter aan kunnen dan een team uit de eigen lijn (of in alle teams van de lijn te weinig spelers zijn), maar de voorkeur voor invallers uit de eigen lijn blijft.
 5. Invallers zijn bedoeld als aanvulling op het team als er een tekort (<13) is aan eigen basis spelers. Eigen teamleden maken de meeste speelminuten.
 6. Invallers mogen niet ingezet worden boven spelers uit het eigen team (mits om disciplinaire maatregelen).

Wisselbeleid
Bij het wisselen maken we onderscheid tussen selectieteams en de reguliere teams.

Wisselbeleid reguliere teams
 1. In de F- en E-jeugd speelt elk kind elke wedstrijd evenveel.
 2. In de D-teams speelt elk kind ook evenveel. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in een besliswedstrijd of -fase, kan een coach hiervan afwijken.
 3. In D, E en F teams spelen spelers op wisselende posities, om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.
 4. Ook vanaf de C-teams vindt HCHW het belangrijk dat elke speler evenveel speelt, maar heeft de coach meer ruimte om met zijn team het beste resultaat te behalen. De eis is wel dat elke speler minimaal 70% van elke wedstrijd speelt. Verschil in speelsterkte is geen reden om onevenredig te wisselen. Redenen waarbij het toegestaan is niet evenredig te wisselen zijn:
 • Een gebrek aan inzet, niet of te weinig trainen en te laat komen
 • Ontoelaatbaar gedrag van een speler (vaak ook zelfbescherming)
 • Het (bewust) niet uitvoeren van instructies van de trainer of coach
 • Als een speler onder het normale kunnen speelt
 • Een beslissende wedstrijd in de voorronde of competitie
Uiteraard moeten coaches gewetensvol om gaan met dit wisselbeleid. Alle spelers zijn lid van HCHW en betalen allemaal contributie!

Wisselbeleid selectieteams
De coaches van de selectieteams vanaf de D-lijn hebben meer ruimte om op basis van een speelsterkte te wisselen en de sterkste spelers niet te wisselen. Elke speler speelt minimaal 70% van de wedstrijd. Het is niet de bedoeling dat kinderen niet of nauwelijks worden opgesteld en altijd reserve zijn. De TC zal daar dan ook tegen optreden mocht dat gebeuren.

Terug naar begin


 

KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

 

Sponsoren

Vacatures

4. Financieel
Operationeel
2. Evenementen, Activiteiten & Horeca
Begeleiding
4. Financieel
Coördinator
6. Hockey technische zaken
Lijncoördinator Meisjes D
2. Evenementen, Activiteiten & Horeca
Coördinator