Mededelingen

Contact

HC De Hoeksche Waard
hockey
Adres
HC De Hoeksche Waard
Vrouwehuisjesweg 11
3271 LX Mijnsheerenland

0186-602663

Agenda

do 27  Kick-off borrel Verenigingsondersteuning
vr 30  Sinterklaasfeest
zo 9  Pink Sevens Toernooi 2019
(> ga naar de agenda)

Hockey.nl


Rook - Alcohol en Drugs Beleid
Conform de richtlijnen van NOC/NSF is met ingang van 1 januari 2006 onderstaand beleid van toepassing zijn.

Rookbeleid
 • In het gehele clubhuis geldt een algeheel rookverbod.
Alcoholbeleid
 • Op zaterdagen wordt tot 15.00 uur geen alcohol geschonken.
 • Tijdens jeugdtoernooien wordt tot 14.00 uur geen alcohol geschonken.
 • Onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Indien aannemelijk is dat iemand te veel alcohol heeft gedronken wordt aan deze persoon geen alcohol meer verkocht.
 • Personen waarvan aangenomen mag worden dat zij niet in staat zijn a.g.v. bovenmatig alcoholgebruik een voertuig te besturen, kunnen aanwezige commissieleden verzoeken een taxi voor hen te laten komen.
 • Op het veld en in de dugout wordt geen alcohol toegestaan.
Drugsbeleid
 • Personen, die verdovende en /of stimulerende middelen gebruiken op het complex van HC De Hoeksche Waard zullen direct worden verwijderd.
 • Leden, die verdovende en/of stimulerende middelen gebruiken op het complex van HC De Hoeksche Waard riskeren te worden geroyeerd als lid.

Calamiteitenplan

Instructies barpersoneel, ouders en bewaking:
Barpersoneel dient er zorg voor te dragen dat alle nooduitgangen ten alle tijden vrij zijn van obstakels.

Tijdens festiviteiten in het clubgebouw, anders dan de reguliere hockeyactiviteiten, dienen:
 • de dubbele openslaande deur naar het terras van het slot te zijn zodat die direct kan worden geopend indien noodzakelijk;
 • de buitendeur van de keuken van het slot te zijn en vrij toegankelijk.

Telefoonnummers:
Instantie Alarmnummer Telefoonnummer
Brandweer 112 078-6764433
Politie 112 0900-8844
Ambulance 112
Huisarts Mijnsheerenland
0186-601955
Huisartsenpost Klaaswaal
0186-576660
Maasstad Ziekenhuis
010-2911911
Ikazia Ziekenhuis
010-2975000
Albert Schweizer
078-6545370

Wat te doen bij brand?
Volg bij brand de volgende tips op:
 1. Blijf kalm.
 2. Alarmeer de andere vrijwilligers.
 3. Kun je niet meer door de rook heen kijken? Blijf laag bij de grond, want rook stijgt op.
 4. Zorg dat iedereen zo snel mogelijk het gebouw verlaat
 5. Houd deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten: doe de deur achter je dicht. Een deur houdt namelijk brand tegen en geeft jou dus meer tijd om weg te komen.
 6. Verzamel buiten op een vooraf afgesproken plaats.
 7. Bel buiten zo snel mogelijk 112.
 8. Meld bijzonderheden aan de brandweer

Wie zorgt ervoor de ontruiming van het clubgebouw?
Barpersoneel


Waar is de verzamelplaats?
Hoofdveld

Zorg dat er bekend is hoeveel personen er aanwezig zijn, mocht er zich een calamiteit voordoen dan is er na te gaan of iedereen uit het gebouw op de verzamelplaats aanwezig is.

EHBO materiaal. Achter de bar
Brandblusser: Links naast heren toilet bij uitgang