header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Informatie_geschiedenis


HC Hoekschewaard
De vereniging
Hockeyvereniging DE HOEKSCHE WAARD werd opgericht in september 1972. De vereniging telt momenteel ruim 650 leden en behoort tot een van de middelgrote verenigingen van Nederland. HC DE HOEKSCHE WAARD is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

De accommodatie
Na de oprichting in 1972 diende een oude stafkeet van Rijkswaterstaat als tijdelijk onderkomen van de vereniging. Gespeeld werd er destijds op de grasvelden van Recreatieoord de Binnenmaas. In 1988 werd het eerste kunstgrasveld in gebruik genomen. Het clubhuis werd in 1992 verplaatst, in oktober 2006 werd een tweede kunstgrasveld in gebruik genomen en in maart 2011 openden we ons Hoofdveld, een semi waterveld.

Samenkomen is het startpunt. Samenblijven is vooruitgang. Samenwerken betekent succes.
Betrokkenheid en samenwerking gebeurt over het algemeen niet uit zichzelf. Om mensen plezierig te laten samenwerken helpt het wanneer het gemeenschappelijk doel helder is en mensen de uitgangspunten van de club herkennen, ondersteunen en zich er ook naar gedragen. Voor wat betreft het doel en de uitgangspunten heeft het bestuur het volgende geformuleerd:

Binnen HC Hoekschewaard hebben wij ons verbonden om ons zowel individueel als gezamenlijk in te zetten om: 
  • voor alle leden een veilige, gezellige en sportieve sportvereniging te zijn;
  • in de Hoekschewaard een bijdrage te leveren aan de samenleving en ons als goede leden te gedragen;
  • voor onze sponsors een goede partner in business te zijn. 
Om dit te bereiken staan wij met name voor de volgende uitgangspunten:
 
Sportiviteit
Boven alles staat sportiviteit, waarbij dus rekening wordt gehouden met én respect wordt getoond voor ieders belangen, zowel in het veld als daarbuiten. 

Respect
Wij hebben respect voor ieder individu met gelijke kansen voor iedereen. Wij stimuleren de veiligheid en persoonlijke ontwikkeling, binnen en buiten het veld, en waarderen de positief kritische inbreng van elk lid. 

Samenwerking
Teamwork is de sleutel tot ons succes. Dit betekent dat we daar waar nodig onze kennis en ervaring inzetten, taken zoveel als mogelijk met elkaar uitvoeren en elkaar positief stimuleren om een bijdrage voor de vereniging te leveren. 

Betrokkenheid
Betrokkenheid tussen leden en de omgeving is de basis voor onderlinge verbinding. Wij stimuleren de betrokkenheid door leden, ouders, sponsoren en andere belanghebbende te informeren over en te betrekken in de ontwikkeling van de vereniging. 

Resultaatgerichtheid
Met een gezonde sportieve ambitie proberen we daar waar mogelijk in de hoogst mogelijke klassen mee te spelen. 


 

KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

 

 

HCHW TEAMKLEDING

 

Sponsoren