header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Gedrag en beleid


HC DE HOEKSCHE WAARD IS DE PLEK WAAR IEDEREEN PLEZIER HEEFT EN GESTIMULEERD WORDT ZICH TE ONTWIKKELEN, ONGEACHT ZIJN OF HAAR HOCKEYNIVEAU.


HC de Hoeksche Waard is een club die staat voor sportiviteit, respect, samenwerking, betrokkenheid en ambitieus. We vinden een positieve sfeer, respect voor elkaar en de omgeving én betrokkenheid erg belangrijk. Er is plaats voor plezier in de sport én voor de ambitie om te presteren.

Om dit clubkarakter te bewaken is deze gedragscode opgesteld. De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, voor toeschouwers, voor trainers en coaches, voor teammanagers, voor scheidsrechters en voor alle anderen op HC de Hoeksche Waard.

EEN VEILIGE SPORTOMGEVING

In een veilige sportomgeving voelt iedereen zich thuis. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, hoe je eruit ziet of wat je seksuele voorkeur is. Een veilige omgeving ontstaat niet vanzelf. Daar moet je als vereniging aan werken en ieder lid dient zich daarvoor in te zetten.

DE WEDSTRIJD

 • waardeer ieders positieve kanten en help elkaar op en buiten het veld
 • gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander en scheidsrechter
 • bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters drink na afloop met de tegenstander wat in het clubhuis
 • draag bij iedere wedstrijd het officiële HC de Hoeksche Waard tenue

LANGS DE LIJN

Wees positief naar de spelers. Moedig enthousiast alle spelers van het team aan.
 • moedig op een positieve manier aan
 • onthoud je van (hoorbaar) commentaar en coach niet mee
 • laat je kind zijn sport zelf beleven.

DE COACH COACHT

Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie en opstelling. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de coach op. Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan.

DE SCHEIDSRECHTER BESLIST

De spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en ook de supporters onthouden zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Ouders geven het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL

 • ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen
 • achtergelaten eigendommen breng je naar de wedstrijdtafel of clubhuis
 • parkeer op de daartoe bestemde plekken
 • wees sportief
 • kom zoveel mogelijk op de fiets
 • roken is niet toegestaan op zaterdag en doordeweeks voor 21:00 uur.

OMGANGSREGELS

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij HC Hoekschewaard houden zich aan de volgende omgangsregels:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik houd me aan de regels en volg de aanwijzingen van het kader van HCHW( trainer, coach en/of scheidsrechter)
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig, berokken de ander geen schade, scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, drugs en bedreig de ander niet. Ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

SOCIAAL VEILIG (Meldplicht)

Naar aanleiding van het besluit op de Algemene Vergadering van 22 juni 2019 is een meldplicht opgenomen in het Reglement Ongewenst Gedrag van de KNHB. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.