header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Algemene Ledenvergadering

donderdag 2 september 2021   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis
ALV

Donderdag 2 september is de Algemene Leden Vergadering 2021. Deze keer een bijzondere omdat een belangrijk agendapunt de statuten wijziging betreft. In verband met de invoering van de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) én de nieuwe reglementen van de KNHB ten aanzien van contributiemodellen en het tuchtrecht, zijn wij als vereniging verplicht onze statuten aan te passen.

 

De agenda voor donderdag 2 september is als volgt:

 

 • Welkom (20:00 uur)
 • Vaststellen agenda
 • De vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
 • Statutenwijziging
 • Tuchtregelement
 • Huishoudelijk regelement
 • WBTR
 • Vacature Secretaris
 • Het jaarverslag van het bestuur
 • Het financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 • Het verslag van de kascommissie
 • Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting
 • De vaststelling van de contributies
 • De vaststelling van de begroting
 • De benoeming van bestuursleden
 • De benoeming van de leden van de kascommissie en de continu├»teitscommissie voor het volgende boekjaar.
 • Het verlenen van decharge van het bestuur
 • Rondvraag
 • Sluiting


Financi├źle stukken en de notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering zijn op te vragen bij [email protected]

 

 

KOPEN VOOR JE CLUB

Boek je een reis of hotel? Of koop je een laptop, koelkast of een mooi kado (voor jezelf)? Via Kopen voor je Club koop je 1.000.000 artikelen online én spaar je tot 8 procent van het aankoopbedrag voor onze club.

Geen registratie, geen inlog, geen code of wat dan ook. Slechts één muisklik extra.

  

JEUGDFONS SPORT&CULTUUR

 

Sponsoren