header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Arbitrage

Scheidsrechters zijn voor HC de Hoeksche Waard erg belangrijk. Elke wedstrijd verdient goede arbitrage, gefloten door scheidsrechters die zich onafhankelijk, dus onpartijdig opstellen en kennis hebben van de spelregels. Iedereen, van speler tot publiek, waardeert het wanneer een wedstrijd goed gefloten wordt.

Om dit goed te kunnen doen, zijn er in de eerste plaats duidelijke en heldere afspraken tussen de scheidsrechters en de teams nodig. De belangrijkste afspraak is vanzelfsprekend het volgen van de officiële spelregels van de KNHB.

Uiteraard wordt er wel een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen.

Omdat onze club afhankelijk is van vrijwilligers, verwachten wij van onze senioren, spelers in de A- en B-jeugd en ouders van jeugdspelers dat zij actief bijdragen door onder meer het fluiten van hockeywedstrijden.

HC de Hoeksche Waard biedt voor iedereen in onze A- en B-jeugd en voor ouders van jeugdleden en senioren een scheidsrechtersopleiding aan. Naast theorie is er aandacht voor de praktijk en nieuwe scheidsrechters worden in ieder geval de eerste wedstrijd begeleid.

De allerkleinsten

De Jongste Jeugd (F-jes en E-tjes; dus onder 10 jaar) wordt door ouders begeleid; er zijn geen scheidsrechters nodig. De reden hiervan is dat het bij de Jongste Jeugd gaat om plezier, veiligheid en leren! Dus eigenlijk om spelen. Bij deze categorie spreken we over spe(e)lbegeleiders en niet over scheidsrechters, én over speelregels en géén spelregels.

Ouders zijn als geen ander in staat om hun kinderen te motiveren en het plezier te geven in hun sport. Uiteraard zullen de spe(e)lbegeleiders letten op de veiligheid tijdens het spel. Een bitje en scheenbeschermers zijn noodzakelijk. Het leren gebeurt gewoon tijdens de wedstrijd. De spe(e)lbegeleiders kunnen op ieder moment het spel even stil leggen om extra uitleg te geven. Daarnaast kunnen spe(e)lbegeleiders of de coaches een time-out aanvragen zodat er tijdens de wedstrijd ook nog wat extra gestuurd kan worden. 'Als de kinderen groter worden, gaan ze ook op een groter veld spelen en komen er meer teamgenoten en regels bij, totdat ze doorgroeien naar de D-lijn. Pas dan zijn echte scheidsrechters nodig.

In het Spelregelboekje JJ vind je regels en suggesties die je kunt gebruiken bij het begeleiden van de Jongste Jeugd (JJ). Het is voor iedereen bruikbaar en handig om dit als handvat te gebruiken bij de begeleiding van een JJ-team. Op deze manier groeien de ouders ook mee met de kinderen. Vinden ouders het leuk en willen ze ook verder bijdragen aan de wedstrijden van hun kinderen, lees dan ook verder; iedereen kan een Clubscheidsrechter worden.

Junioren en Senioren (vanaf de D-lijn, 10 jaar en ouder)

Bij de junioren en de senioren worden de wedstrijden gefloten door Clubscheidsrechters (CS). Een Clubscheidsrechter is een scheidsrechter die met succes de scheidsrechtersopleiding heeft gevolgd en dus in het bezit is van een KNHB Scheidsrechterskaart. Jeugdleden, senioren en ouders van jeugdleden worden hierbij ingezet; uiteraard indien zij in het bezit zijn van deze kaart.

De officiële spelregels voor de Junioren en Senioren zijn uiteraard te vinden op de website van de KNHB.

In het Spelregelboekje Elftallen vind je handvatten die je kunnen helpen bij het fluiten en het maken van afspraken voorafgaand aan een hockeywedstrijd.

Heb je toch nog vragen over spelregels of wil je graag tips bij het fluiten? Mail dan naar [email protected]

Cursus & Examen

De KNHB stelt dat alle iedereen van 16 jaar een scheidsrechterskaart moet hebben. Dit betekent doorgaans dat iedere 2e-jaars B-speler of -speelster de kaart moet hebben.

HC de Hoeksche Waard organiseert hiervoor twee keer per jaar een examen, doorgaans in oktober en begin maart. Jeugdleden uit de A- en B-jeugd en senioren die nog geen kaart hebben, krijgen een uitnodiging voor het examen. In deze uitnodiging staat ook informatie voor de beste voorbereiding.

De cursus is volledig digitaal en bestaat uit spelregelkennis en ondersteunende filmpjes voor het veld en voor in de zaal en zelfs een proefexamen. Daarnaast zijn er op deze site enkele boekjes te vinden die goed kunnen helpen, maar ook dienst kunnen doen als naslagwerk. Al met al kan iedereen de cursus dus op eigen tempo en tijdstippen eigen maken. Dit werkt goed en leuk. De examendatum staat alleen wel vast. Dit examen is ook digitaal, dus wordt gewoon thuis afgenomen. Na het examen is het resultaat direct bekend!

We benadrukken nog eens dat het examen doorgaans geen probleem oplevert voor de cursisten die de stof 100% hebben afgerond.

Uiteraard is de Scheidsrechterscommissie altijd bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Dit kan natuurlijk digitaal, maar ook op de club.

Na het succesvol afleggen van het examen ben je direct Clubscheidsrechter (CS) en kun je bijna direct het veld op. Het enige wat ontbreekt, is een fluitje. Als je bent geslaagd, kun je deze gratis ophalen bij de bar.

Enkele weken na het slagen kan de digitale CS-scheidsrechterskaart worden gedownload van de KNHB-site bij ‘Opleidingen’ in het persoonlijke profiel; een fysieke kaart wordt al enkele jaren niet meer uitgegeven door de KNHB.

Bovendien zorgt de Scheidsrechterscommissie dat iedereen die al een kaart heeft, zijn of haar kennis op peil kan houden met opfriscursussen en spelregelavonden. Uiteraard kan dit alleen doorgaan als er voldoende belangstelling is.

Aan het organiseren van het KNHB-examen zijn kosten verbonden, zowel aan de kant van de KNHB als bij de club. Sommige clubs leggen deze kosten neer bij de cursisten. HC de Hoeksche Waard heeft ervoor gekozen deze kosten voor spelers en speelsters, maar ook voor ouders, op zich te nemen.

Dit geldt alleen als je door de scheidsrechterscommissie bent opgegeven (dus iedereen die in de B-lijn en hoger zit of op eigen verzoek, zoals ouders) én het examen ook aflegt. Doe je niet mee én heb je geen goede en geldige reden, zullen de kosten van € 7,50 wel worden doorbelast aan de speler, speelster of ouder. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat je pas 14 bent, maar toch in de B speelt.

Zakken voor het examen kan natuurlijk altijd. Hierom zal de club totdat je 16 bent de kosten blijven dragen; hierna zullen de kosten per examen ook worden doorbelast. Het is dus zaak tijdig te beginnen met de cursus en het examen af te leggen.

Inplannen scheidsrechters

Ruim van tevoren worden de scheidsrechters voor de volgende weekenden ingedeeld en krijgt de scheidsrechter een e-mailbericht dat hij of zij is opgesteld als scheidsrechter. Ben je echt verhinderd, dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen en de Scheidsrechterscommissie hierover tijdig te informeren.

Indien een scheidsrechter uit de A- of de B-jeugd niet komt opdagen en geen vervanger heeft geregeld dan wordt hij of zij op de volgende twee zaterdagen dat zijn of haar team thuis speelt opnieuw als scheidsrechter ingedeeld.

CS+ Scheidsrechter

Het bovenstaande gaat allemaal over de Clubscheidsrechter (CS).

CS+ Scheidsrechters zijn scheidsrechters die alle wedstrijden kunnen en mogen fluiten die niet door KNHB Bondscheidsrechters worden gefloten. Denk hierbij aan bondsteams zoals dames Veterinnen maar ook Heren 2, Dames 1 en 2 en selectieteams waarbij toch wat meer van de scheidsrechter gevraagd wordt dan bij breedteteams.

Belangrijk bij CS+ Scheidsrechters is dat zij nog scherper zijn in hun waarneming, staan voor hun beslissing, maar zich ook kwetsbaar kunnen opstellen, een optimale positionering hebben en bestand zijn tegen de emoties van spelers, teambegeleiding en zelfs supporters, vooral als het ergens om gaat, en daarbij hun beslissingen kunnen verkopen aan alle betrokkenen. Een goede samenwerking met de collega-scheidsrechter is daarbij van groot belang.

Scheidsrechters die interesse hebben in dit CS+-traject en in het fluiten van uitdagendere wedstrijden, kunnen een e-mail sturen naar de CS+-coördinator via [email protected]

De zaal

In de wintermaanden wordt het veld ingeruild voor de zaalcompetitie. Voor de zaal gelden er andere regels, worden er 2 wedstrijden in blokken van 3 gespeeld en moet ieder thuisspelend team 2 spe(e)lbegeleiders (JJ) of scheidsrechters (junioren) en 2 zaalwachten meenemen. De senioren nemen 1 scheidsrechter mee naar zowel thuis- als uitwedstrijden. Voorafgaand aan het zaalseizoen volgt er een mailing en wordt er extra informatie via de website van HC de Hoeksche Waard verstrekt. Daarbij wordt er ter voorbereiding een avond georganiseerd waarbij scheidsrechters worden uitgenodigd. Hierbij worden ook de verschillen in de regels, en de do’s en don’ts besproken en is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen. Ook voor de zaal hebben wij een boekje geschreven met de aandachtspunten, regels en nog veel meer.

Tips in een notendop

Dit boekje is speciaal opgesteld om Clubscheidsrechters en Clubscheidsrechters+ handvatten te bieden om beter te gaan fluiten of om wat meer gevoel te geven met de taak.